Otwórz koszyk 0 szt.  /  0,00 zł

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych :
Dane osobowe klientów sklepu są gromadzone tylko dla potrzeb realizacji umów kupna-sprzedaży zawieranych na odległość.
Dane są dostępne tylko dla ograniczonej liczby uprawnionych pracowników REPRINT Izabela Brzezina.
Pliki z danymi są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Każdy klient ma prawo wglądu , żądania zmian , oraz usunięcia danych ze sklepu.
O usunięciu konta klienta i jego danych z bazy danych sklepu , klient jest informowany za pomocą poczty email , na podany przy rejestracji adres.

Żądania związane z dostępem , zmianą , oraz usunięciem danych klienta mogą być przekazywane tylko pisemnie , na adres : REPRINT ul.Furgoła 40 , 44-230 Czerwionka-Leszczyny – opatrzone pieczęcią oraz podpisem osoby ( osób ) uprawnionych do reprezentacji wynikających z dokumentów rejestrowych .
Dla kont założonych przez osoby fizyczne ( klient indywidualny ) – skan lub zdjęcie dowodu osobistego osoby zarejestrowanej w sklepie.
 
Bezpieczeństwo płatności internetowych :
Gwarantowane przez firmę DotPay.
Informacje techniczne w zakresie zabezpieczeń , oraz o firmie DotPay są dostępne pod adresem
www.dotpay.pl
OK