Otwórz koszyk 0 szt.  /  0,00 zł

Gwarancja

Wszystkie produkty dostępne w sklepie są objęte gwarancją producenta.
Szczegółowych informacji na temat warunków gwarancji udzielają pracownicy sklepu , lub są dostępne na stronach internetowych producentów towarów oferowanych w sklepie.


Szczególnymi warunkami gwarancji są objęte materiały eksploatacyjne do drukarek :

  1. Dla towarów wyprodukowanych przez producenta sprzętu ( oryginalne materiały eksploatacyjne) obowiązują warunki gwarancji określone przez producenta .
Rozstrzygnięcia dotyczące uznania lub nieuwzględnienia reklamacji , koszty postępowania reklamacyjnego , odpowiedzialność za dodatkowe szkody wyrządzone przez użytkowanie przedmiotowych materiałów eksploatacyjnych , terminy rozpatrywania reklamacji i inne sporne kwestie są regulowane tylko przez gwarancję udzielaną przez producenta.
  1. Dla produktów kompatybilnych ( zamienników ) , a w szczególności dla produktów IMPRESION , gwarantem jakości i podmiotem odpowiedzialnym jest firma REPRINT.
OK