Otwórz koszyk 0 szt.  /  0,00 zł

Reklamacje

Zgłoszenie reklamacji może dotyczyć wad ujawnionych w trakcie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu , oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w przypadku zgłoszenia uszkodzenia towaru , oraz braku towarów przewoźnikowi w momencie odbioru towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przewoźnikiem protokołu reklamacyjnego.

Reklamacje materiałów eksploatacyjnych do drukarek zużytych w 80% lub więcej będą rozpatrywane negatywnie a klient zostanie obciążony kosztami postępowania reklamacyjnego.
Zgłoszenie reklamacji dotyczącej jakości wydruku będą rozpatrywane tylko po dołączeniu wydruku testowego urządzenia , z zamontowanym produktem którego dotyczy zgłoszenie , w formie skanu lub zdjęcia.
Wysyłka reklamowanych produktów do Sprzedawcy odbywa się na koszt kupującego , z wyjątkiem sytuacji w której klient uzyskał zgodę na wysyłkę na koszt Sprzedawcy. Zgoda musi być wyrażona pisemnie lub za pomocą poczty internetowej.

PROSZĘ WPISAĆ DANE ZGŁOSZENIA

*
*
*
*
/
*
*
*
 
*

Proszę wprowadzić informacje o reklamacji

*
*
pola obowiązkowe

Załącz pliki związane z reklamacją

(Akceptowane pliki: jpg, png, gif, bmp. Wielkość do 5 MB)
OK